________________" Svou vlastní minulost poznáme až tehdy, když Jediný ve své smrti nepřestane žít.... "________________

Úvahy o vyšších silách

13. října 2007 v 1:25 | Neznámý |  Zajímavosti
Jestliže křesťanství se nazývá "Náboženství duše", tak satanismus je náboženstvím těla. Sám sem zjistil, že cesta k uspokojení duše, vede i přes tělesné požitky. Jedno bez druhého prostě nejde, buď máme oboje nebo nic. O to abysme to měli, musíme bojovat, celý život je vlastně nekonečná válka, kterou válčíme sami se sebou. Rozpor mezi našimi touhami a skutečností- pokud je tato propast moc veliká tak se trápíme a cítíme se špatně, což ničí, díky naší psychice i naše tělo.
Takže dopřávejme našemu tělu všechny rozkoše, které si žádá a které mu můžeme dát, pokud tím neubližujeme někomu, koho máme rádi, to si pak musíme rozmyslet co je pro nás důležitější..

My sami musíme být vždy na prvním místě, kašlete na soucit k těm na kterých vám nezáleží!

Buďte sobečtí k těm na kterých vám nezáleží!

Nenáviďte své nepřátele z celé své duše!

Staňte se těmi silnými co vládnou pokryteckým slabochům!

Život je příliš krátký tak si užívejte každou chvíli jako by byla tou poslední!

Učení satanismu navazuje na myšlenky asi nejvýznamnějšího mága 20.století Aleistra Crowleyho(1875-1947)!

Uctívání temného boha se táhne s lidstvem, už velmi dlouho. Většina jeho uctívačů v dějinách skončila na popravištích, díky zaslepenosti,strachu a nenávisti křesťanů. První kdo postavili temného na roveň křesťanského Boha, byli asi bogomilové, kteří žili v Bulharsku a Bosně kousek od budoucí Draculovi země od Karpat, ale i tam se brzy jejich hnutí rozšířilo, někdy v 10.století. Uctívali oba protiklady, věřili v Boha i Satana. Bůh byl symbolem duše a Satan těla. Sami přiznávali, že člověk tíhne spíš ve své pozemském životě k tělu a nepovažovali to za nic špatného, právě naopak. Tento kult se ve 12.století rozšířil do Francie a jeho příslušníci si začali říkat Kataři(čistí), jejich učení se, ale také velmi rychle znelíbila církvi a právě díky nim vznikla inkvizice... Kataři byli zatýkaní a vraždění i přes svojí velkou statečnost byli po mnoha letech bojů nakonec poraženi, vražděni, mučeni a upalováni. Tmářství opět zvítězilo, ale odkaz zůstalÚvaha o Bohu
Boha už prostě vláda nad světem nudí,ale zároveň se ji nechce vzdát.A taková nudící se síla s prakticky neomezenou mocí to je to pravé peklo.Proto vídáme zubožené a zmrzačené lidi,proto synové a dcery umírají dřív než rodiče.Bůh si jen tak prostě zahání nudu a ještě na tom vydělá,to když církev všechna tato zvěrstva hned připíše satanovy.

A jak sem došel k závěru že tyto zločiny páchá bůh a ne satan jak se můžeme všude dočíst.Už jen to že je pravda jen jedna,už jen to že existuje jen jedna strana mince.Prostě bůh=dobro satan=zlo.Takhle jednoduché nikdy nic nebylo.Zamysleme se proč bůh,který má dle církve prakticky neomezenou moc proč on tak mocný nechal vypuknout druhou světovou válku??

Proč dopustil nemoci jako je mor ebola atd.O to nebyl on,to satan.Dovolte abych se zasmál vždyť bůh je všemocný,takže URČITĚ mohl tomuto zabránit.Ale on to tak nechal,ne on to tak nenechal on totiž tyto věci stvořil.Ne satan na to ho to jen svádí církev a tím udržuje lidstvo ve strachu a připoutává lid k výře v boha.Ale to bůh je ten co se baví tím že když někomu může ublížit tak to bez okolků udělá.

A proč všechno toto sepisuji?? Určitě se vám všem někdy stala nějaká velmi nepříjemná situace.I když jste něco řádně promysleli pečlivě připravili a naplánovali prostě ze zcela nepochopitelných důvodů,nebo souhrou tisíce náhod se vše najednou zhatilo.Umřel vám někdo blízký,teď nemám namysli člověka starého,který umřel přirozenou cestou,nebo člověka nemocného,který prohrál svůj boj s přírodou.Mám namysli člověka zcela zdravého,člověka s nímž jste plánovaly budoucnost.Nebo u vás nastalo období,kdy se vám absolutně nic nedařilo i když jste do toho dávaly vše ale vaše snaha přišla vniveč.Mluvím tady o situacích které se udály,ale vy podvědomě tušíte že se to takhle stát nemělo.

Pak přijde na řadu otázka proč se to muselo stát.Odpovědí může být celá řada.Například někdo může říci byl to osud.Jenže pokud je náš osud tak krutý proč ho všemohoucí nezmění?

Stojí za vaším neúspěchem snad satan?? Ne on přece nemůže být všude.Pak zbývá už jen bůh.Ano můžete namítat,že bůh také nemůže být všude,jenže pokud vám bůh neubližuje přímo,tak alespoň tomu nechce ani zabránit.Protože bůh je ten jehož jste si zvolily za vašeho pána a ochránce.Pokud před sebou uvidíte umírajícího člena rodiny vaše slova budou určitě znít prosím pane bože pomoz.Pak tedy on je vaším ochráncem a pokud se vám děje nějaká křivda,nebo bolest může za to váš pán tedy bůh.

Takže proč toto vše sepisuji,chci aby jste si sami vyzkoušely jaké je to změnit svého pána.Prostě přestat věřit že bůh je ten správný a že jedině on vás může ochránit.Udělejte to jako já.Jednoho dne vstaňte a začněte se rouhat,vzpomeňte si na všechny křivdy a bolestné události které vám přivodil bůh.Pak požádejte satana ať ochraňuje vás vaši rodinu i vaše zájmy.Zřekněte se boha.Použijte symboly jako pentagram a číslici 666.Kdykoliv budete mít možnost opět požádejte satana o ochranu.Zkuste toto dělat týden a uvidíte tu změnu.Pokud ne nemusíte se ničeho bát.Protože jak se píše v bibli bůh vám vše odpustí.Takže se po tomto experimentu můžete klidně vrátit ke svému původnímu pánu.Můj život se po tomto opravdu změnil k lepšímu.


Úvaha o satanismu
Hodně dlouho jsem přemýšlel o tom v jakém vztahu je bůh a satan.Vysvětlení církve,že bůh je ten dobrý a satan ten zlý je prostě nedostatečné a lživé.

Jak může církev jako jedna strana barikády tvrdit,že oni jsou ti dobří a satan ten zlý.Je jednoduché svést všechno zlo co se na zemi děje na někoho,kdo nemá možnost obrany a tím ještě více prohloubit lidskou nenávist k satanovy a jeho stoupencům.

Ne takhle to prostě není.Satan a bůh jsou jen dva soupeři kteří vedou souboj o vládu nad naším světem.Bohužel pro nás v poslední velké bitvě vyhrál bůh.A jelikož vítězství či prohra je dána počtem stoupenců těchto soupeřů,bůh začal okamžitě svou lživou kampaň o satanovy jako takovém.

Je to jednoduché,pokud by satan zde na zemi získal více stoupenců,mohl by opět vyvolat válku o nadvládu nad světem.Pak ovšem není nic jednoduššího pro boha,jako současného vládce,než aby začal svou lživou kampaň proti svému sokovy tedy satanovy.Možná že je bůh mocný,ale na tak mocný aby dokázal vše sám.A tak vznikla církev.Vysoce organizovaná složka,která nejen svědomitě plní rozkazy svého pána,ale i iniciativně dělá vše aby lži o satanovy získaly na věrohodnosti.Církev by se dala jednoznačně porovnat s německým gestapem.Gestapo byl jen nástroj mocných na zastrašování lidí.Stejně jako církev neustále zastrašuje peklem všechny co se odchýlí od stáda.Gestapo bylo schopno všeho ve jménu své pravdy,jakékoliv zvěrstvo které mohlo pomoci jim nebylo cizí.Ovšem k dokonalosti už to dávno před gestapem dotáhla církev a její inkvizice.Jakýkoliv názor který vybočoval z umělé pravdy církve byl okamžitě trestán těmi nejbrutálnějšími prostředky.A bůh to vesele toleroval.Jenže lidé nejsou až tak úplně tupé stádo,a hrozilo že by se mohlo pár jedinců probudit.A tak inkvizice zmizela jak pára nad hrncem.Mimochodem jak se k tomuto staví dnešní církev.Když byli neviní lidé bez soudu mučeni a týráni způsoby,které nedokáže ani ta jejich slavná bible popsat???

Když lidé umíraly hlady tak se nenažraní stoupenci boha cpaly k prasknutí,a ještě vyžadovaly dary od již tak zubožených lidí…to není moc spravedlivé.Pravda je ta že církev a její stoupenci jsou sice vyslanci boha,ale ne k naší ochraně a aby nám ukázaly jakousi cestu.Jsou tu,aby všemožnými prostředky zabránily většímu přílivu stoupenců k satanovy.

Jejich nejčastější zbraní je lež a zastrašování.Kdo se bude protivit bohu přijde do pekla.Ano to ano jenže peklo není nějaké místo plné násilí mučení a hrůz peklo je místo kde momentálně přebývá satan a čeká na svou šanci vládnou světu.

To jestli bude vládnout lépe,o tom nemůže být žádných pochyb.Určitě to ale nebude vláda pomocí lží,a manipulace.Pochybuji o tom že by se našel někdo krom boha,co by třeba připustil holocaust,černý mor nebo podobné rádoby legrácky co nám připravil bůh.

Už jen zamyšlení nad tím,že bůh nechal zemřít miliony lidí ve zcela zbytečných válkách vyvolává otázku zda je bůh opravdu takoví dobrodinec,já říkám to asi těžko.


Vznik Satana

Satan bývá často nazýván také Ďábel, Belzebub,Azaliel,Baal Belial Slovo Satan se ovšem se slovem ďábel nebo démon nedá ztotožnit, neboť ďábel je postava objevující se téměř ve všech náboženstvích a to ještě před vznikem křesťanství. Ďábel je název pro stvoření způsobující a konající zlo v jakékoliv jeho podobě, ve své podstatě je Ďábel ztělesněním zla. Jeho vyobrazení bývá v mnoha případech shodné nebo velice podobné. Démoni jsou oproti tomu bez konkrétní podoby a mohou páchat jak zlo, tak dobro.

Bible vysvětluje existenci Satana vzpourou archanděla, kdysi zvaného Lucifer (=nositel světla), který se vzepřel spásnému Božímu plánu, určenému pro člověka, a který byl proto i se svými stoupenci, odbojnými anděly, svržen do podsvětí, jehož je nyní pánem. I když toto vysvětlení není úplně přesné, dalo by se říci, že absolutní zlo představuje Ďábel a absolutní dobro Bůh, a jako je Kristus poslem Boha, Je Satan poslem Ďábla pokoušet Krista a člověka. I sama Bible se často rozchází v rozdílu Ďábla a Satana neboť se tyto postavy objevují samostatně. Jelikož byl podle Bible Ďábel již přítomen stvoření světa a Lucifer svrhnut do podsvětí až později a poté proměněn v Satana měl by být rozdíl jasný, ale není. Dá se však říci, že Satan je archanděl Lucifer proměněný na démona Satana, žijící v podsvětí a sloužící Ďáblu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Klikni

Klik

Komentáře

1 ferda ferda | 12. listopadu 2007 v 10:24 | Reagovat

větší blábol o bohu jsem snad ješrě nečet, tento článek je zdtráta času

2 Dart Nader Dart Nader | 20. října 2008 v 12:14 | Reagovat

splácanina na druhou. Je to celý zaujatý a zamněřeno proti křesťansví. Zato u satanismu je "chvála". Tahle sekce by tu ani neměla bejt. A to hned z několika důvodů.

1) Je to zaujaté

2) Nejsou jen satanisti a křesťani. Co třeba hinduismus, budhismus, Aláh, Thar a jeho poddaní, bůh Ra a spol, duchové, osud atd. Prostě celý tento text je neúplný, takže buť dopsat, nebo změnit název...

3) Úvaha je zamyšlení. Volné a nezaujaté. Což tohle neni a může to ovlivnit jiné čtenáře. Úvahu nemůže psát někdo jako si ty, tohe celý je zaujatá kravina...

3 Wyrda Wyrda | Web | 29. prosince 2008 v 7:18 | Reagovat

To je Tvůj názor... Hinduismus, Budhismus atd, jak jsi vyjmenoval je téměř to samé jako křesťanství... a nemůžete říct že ne, podstatu to má stejnou. Tohle jsou naopak dva silné protiklady a úvahu jako takovou může sepsat kdokoliv a kdekdo s ní může a nemusí souhlasit. Nepíšu zákon, ale úvahu... kapišto? ;)

4 inkognitka inkognitka | 7. července 2009 v 0:19 | Reagovat

Pardon, urážet nechci, ale je to sakra krátkozraký! V tomhle článku vidím jenom dva protiklady: křesťanství a satanismus. Bůh a Satan. Takhle jednoduchý to není a kdyby přecijen bylo, věškerý běh vesmíru by rázem ztratil mou důvěru a soudnost. Tady se nebavíme o nějakým souboji vládařů, tady je řeč o celém vesmíru. Už jenom proto, je to složitější. To je ten důvod, proč opovrhuju monoteistickými i polyteistickými náboženstvími. Je to až moc jednoduchý. Jinak.. hádat se nechci, ale napsat jsem to musela O:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama