________________" Svou vlastní minulost poznáme až tehdy, když Jediný ve své smrti nepřestane žít.... "________________

Židé - část první

12. října 2007 v 22:45 | Wyrda |  Referáty

ŽIDÉ

V listopadu 1938 došlo k vyřazení Židů z německého hospodářského života. Původně měli být Židé vystěhováni na Madagaskar a na Sibiř. První Transporty Židovských obyvatel směrem do nacistického nenávratna začali v říjnu 1939 Hitler se chopil moci dne 30. ledna 1933, od té doby se podle slov Chaima Weizmanna (prvního prezidenta státu Izrael) pro Židy začal svět dělit na dvě části: "Místa, kde Židé nemohli žít, a místa, kam se nemohli dostat". Už ve své knize " Mein Kampf " Hitler hrozil násilím proti Židům: " Až získám moc, vyhlazení židů se stane mým prvním a nejpřednějším úkolem ". U Hitlera se projevil antisemitický dualismus - střídal dvě formy násilí: emociální,které vyvolávali pouliční gangy " SA " , a chladné usměrňované násilí, které vedly jednotky " SS ". Bylo vydáno 27 zákonů např.: Vyloučení Židů ze škol, segregační opatření ve vlacích, čekárnách a restauracích. Židé byli stěhováni do oddělených domovních bloků a od roku 1941 museli všichni židé nosit Davidovu hvězdu. Již od poloviny září 1939 se v oblastech okupovaného Polska připravovala první ghetta.Realizace konečného řešení (Gesamtlosung) byla svěřena HeinrichuHimmlerovi, vydal mu ho 31. Července 1941 Hermann Göring. Jejich základní vinou je, že existují. Místo aby vydrželi na místě a sžili se s realitou, vždyť možná přežijí. Židé jsou veřejně prohlášeni za satany.
Holocaust může být ze dvou důvodů považován za jedinečný:
1) Na rozdíl od přístupu k jiným skupinám usilovali nacisté o zavraždění každého Žida, ať žije kdekoli, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání a činy.
2) Zbavení světa přítomnosti Židů bude požehnáním pro celé lidstvo. Vycházeli z rasistické idologie, která považovala Židy za škodlivou rasu.
Nacistická politika vůči romům nebyla jednotná, ani s Poláky, Rusy, Ukrajinci, Bulhary, Čechy a Slováky nebylo zacházeno jednotně přesto byli považováni za rasově méněcenné, a byli hromadně vražděni.
Ruští váleční zajatci byli vražděni kvůli nacistické nenávisti ke komunismu.
Slováci, Chorvaté, Bulhaři, a Ukrajinci byli spojenci nacistů.
Mezníky antisemitské politiky byly tyto události:
1) Bojkot z 1. dubna 1933 a následující vlna rasové legislativy zaměřené proti Židům
2) Norimberské zákony z 15. Září 1935,které zpečetily emancipaci Židů v Německu
3) Státem organizovaný program v noci z 9. na 10. listopadu 1938, takzvaná Křišťálová noc (Kristallnacht).
Na mezinárodní konferenci o uprchlících v Evian (Francie) v červenci 1938 žádný z představitelů 23 zemí nedal Židům prchajícím z Německa a Rakouska jakoukoli naději.
Masové vyhlazování začalo 22. června 1941, v době Hitlerových úspěšných útocích proti Sovětskému svazu. Vznikala " pojízdná vražedná komanda "jeden důstojník s 21 muži zabil 10.600 Židů. - kteří vraždily své oběti střelbou do týla (to převzali od tajné Sovětské policie) nebo sardinkovou metodou - na dno jámy si lehla první skupina lidí, kterou z hora zastřelili. Na tuto vrstvu těl si lehla druhá, hlavami do noh. Po pěti až šesti vrstvách byl masový hrob zahrabán.
Do října 1941 bylo usmrceno 125.000 židů a 2.mil sovětských válečných zajatců. Schůze o konečném řešení plánovaná na RSHA (hlavní říšský úřad pro bezpečnost) na 9. prosince 1941 byla odročena kvůli útoku na Pear Harbol a konala se 20. ledna 1942. Nacisté měli pod kontrolou 8 861 800 Židů, a zabili jich cca. 5 933 900 .

Postoje národů vůči Židům za druhé světové války

Německo: Dostávali židům ukradené cennosti, ale našli se výjimky jež ukrývali Židy před zabitím.
Rakousko: Rakušané byli horší než němci. Nejen Hitler,ale i Eichmann a Kaltenbrunner, šéf gestapa, byli Rakušané.Rakušané také tvořili jednu třetinu vyhlazovacích čet SS.
Rumunsko: Rumuni byli stejní jako Rakušané. Účastnili se útoku proti Sovětskému svazu. Nejvíce ze všech se uchylovali k bití, mučení a znásilňování.
Francie: Zapojili se do konečného řešení, vyvraždily 26% francouzských židů.
Itálie: Nechtěli s nacisty spolupracovat. Mnoho Židů bylo ukryto ve Vatikánu, konventech i klášterech.
Dánsko: Dánové přepravily téměř všechny Dánské židy do Švédska (5.000).
Finsko: Odmítlo vydat své židy (2.000).
Holandsko: Proti holocaustu vyhlásili generální stávku - přežilo 35.000 z 140.000 holandských židů.
Velká Británie a Amerika: S Židy sympatizovali, ale děsila je představa že by je museli z morálních důvodů přijmout. Spojené státy povolily vstup jen 21.000 Židům. Přesto vznikla organizace která zachránila 200.000 Židů, a 20.000 nežidů.

Koncentrační tábory:

První koncentrační tábor otevřel Himmler pouhých sedm dní po Hitlerově nástupu k moci onímtáborem byl Dachau (nejbrutálnější zacházení s vězni).K deportacím se používali zvláštní vlaky (Sonderzige) které měli přednost před všemi ostatními. Základem bylo udřít lidi k smrti - pracovalo se od úsvitu do setmění, sedm dní v týdnu. Celkem existovalo: 1634 koncentračních a více než 900 táborů nucených prací. Hlídal zde specializovaný sbor SS totenkopf (smrtihlav). 2. ledna 1941 na základě tajného rozkazu Reinharda Heydricha, šéfa bezpečnostní služby SD byly koncentrační tábory zařazeny do tří skupin. Po roce 1936 byly do koncentračních táborů posíláni také kriminální zločinci, kterým se obvykle svěřovalo vnitřní řízení táborů.V březnu 1942 byly koncentrační tábory podřízeny hospodářskému velení SS, které se potýkalo s nedostatkem pracovních sil. Koncentračními tábory prošlo cca. 20.mil lidí, na systému, dohledu nad transporty, zodpovědnost za jejich řízení, existenci a vraždění vězňů se podílelo cca. 1.mil Němců.
Rozlišovací znaky pro různé kategorie vězňů (trojúhelníky) :
· Červený pro politické vězně
· Růžovýpro homosexuály
· Zelenýpro profesionální zločince
· Černýpro asociály, flákače při práci
· Fialový pro Svědky Jehovovi (bibelforscher)
· Žlutýpro Židy
Nejvýznamnější tábory smrti ::
Auschwitz-Birkenau (Osvětim), Chelmo, Treblinka Sobibor, Majdanek-Lublin, Belzec, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossennbürg, Ravensbrück, Neuengamme, Osvětim II., Mauthausen, Bergen-Belsen, Žilina, Zwardoni, Brzezinka.
Pracovní tábory:
tábor Nováky, tábor v Seredi, Harmense .
Plynové komory:
SS experimentovali s různými plyny, včetně kysličníku uhelnatého a pesticidu na bázi kyanidu, který měl název cyklon B (hydrogenkyanid) který vyráběla německá firma IG Farben.Záhy vznikly plynové komory,kterým nacisté říkali " sprchovací místnosti ". Projektantem plynových komor byl SS-Brigadeführer Dr. Ing. Hans Kammler.
Když Němci odváděli zajatce do plynových komor, tak jim říkali: " Nic se vám nestane. Jen zhluboka dýchejte a zpevníte si plíce. Tímto způsobem se zabraňuje nakažlivým chorobám. Jde o dobrý dezinfekční prostředek. "
V plynových komorách zahynulo téměř 6.mil Židů.
Auschwitz-Birkenau
Zde se používal otravný plyn Cyklon B.(kyanovodík)
Byl to vedlejší tábor v Osvětimi leží cca. 30 km od města Katowice.
Celý komplex byl rozdělený na: ženský, mužský, rodinný a cikánský.
Ke spalování se používaly čtyři krematoria, od roku 1944 spalovací jáma. Ve dřevěných barácích o délce asi 40 metrů bylo ubytováno 400 - 600 vězňů.
Významní "lékaři": SS-hauptstturmfürer - Dr.Josef Mengeleh, Dr.Entres Friedrich Karl Herman.
SS-Obersturmführer - Dr.Fritz Klein, Dr.Thilo Heinz, Dr.Johan Paul Kremmer. A další….
Oběti selekcí nastoupili přímo z rampy na nádraží do nákladních aut, které je odváželi přímo k plynové komoře.Při vstupu do " koupelny " o kapacitě až 1.000 lidí dostali ručník a kousek mýdla.
V noci z 8. až 9. března 1944 bylo povražděno a spáleno 3792 československých občanů z ghetta Terezín.
Osvětim (Auschwitz)
Po porážce Polska v září 1939 bylo město Osvětim s přilehlými obcemi začleněno do třetí říše a přejmenováno na Auschwitz. Rozkaz vybudovat tábor byl vydán v dubnu r. 1940 a jeho velitelem se stal Rudolf Höss.
Byl vybudován pro lidi z celého světa, zejména pro Židy.
Byly zde vězněni sovětští zajatci, romové, Češi, Jihoslované, Francouzi, Rakušané, Němci a další.
V září 1941 byly poprvé použity plynové komory.Nad vstupní bránou byl velký nápis: Práce osvobozuje
Na území Osvětiny byly továrny: Aufrüstungswerke (DAW), KRUPP, SIEMENS a podnik Buna.
Každý barák je asi 30m. dlouhý a 8-10m. široký.A je v něm ubytováno 400-500lidí.

Brzezinka

Leží 4 km od Osvětimi.Jsou propojeni železnicí a jejich obrané systémy se protínají, a jsou si velmi podobné.
Přibližný počet zplynovaných Židů:
Polsko:1.200.000
Holandsko:100.000
Řecko:45.000
Francie:150.000
Belgie:50.000
Německo:60.000
Jugoslávie, Itálie, Norsko:50.000
Litva:50.000
Čechy, Morava, Rakousko:30.000
Slovensko:30.000

Ghetto Terezín

Na osazeném území Čech a Moravy byli židé pronásledováni od listopadu roku 1941 a byli postupně deportováni do města Terezín.Prudili sem tisíce židů nejen z Čech a Moravy, ale taky z Německa, Rakouska, Holandska, Dánska, Slovenska a Maďarska.Za 4 roky Terezínem prošlo více než 155.000 vězňů - cca. 35.000 vězňů zde našlo smrt.
V táboře byl povolen pouze v určité míře kulturní život.Vězněné děti byli tajně vyučováni, I za hradbami ghetta se děti připravovali na svobodnou budoucnost.
Od října 1942 směřovali téměř všechny transporty z Terezína na východ, do Osvětimi.Odjelo 63 transportů, jimiž odešlo 87.000 osob, z nich se dočkalo osvobození 3800 osob.Ze 7.950 dětí přežilo 142.Zemřelo zde mnoho osobností tehdejšího kulturního života mezi nimi byl např.:Karel Poláček, Karel Berman, František Zelenka, Bedřich Fritta a další….

Za tiskové chyby neručím

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Klikni

Klik

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama